EBNA Research

EBNA Research

Binnen EBNA heeft research altijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds enige jaren richt de aandacht zich op statische indexering en archivering in formeel gedefiniëerde omgevingen (zoals het world wide web). In 2010 is de research afdeling van EBNA samengevoegd met het PSeudologisch Instituut, reeds lang een partner. Het PSeudologisch Instituut onderscheidt zich met name op het gebied van niet-destructief karakteronderzoek en meta-matrix-analyse. De door het PSeudologisch Instituut uitgevoerde onderzoeken en resultaten zullen in de toekomst door EBNA worden gepubliceerd onder de imprint EBNA Research.

Comments are closed.