EBNA Research
Browsing all articles in EBNA Research
0

Nieuws uit 1989

Het PSeudologisch Instituut heeft na lang aandringen besloten het oorspronkelijke memomemo uit 1989 te publiceren. Dit memo is gegrond op oorspronkelijke, nooit gepubliceerde research en veldonderzoek uitgevoerd bij het toenmalige PEN, het Provinciale Electriciteitsbedrijf Noordholland.

SONY DSC

Memo’s in de organisatie

Al meer dan vijfentwintig jaar woedt binnen het Instituut een richtingenstrijd over het vervolgonderzoek. De grote vraag daarbij was of de organisatie in rust zoals beschreven in het memo daadwerkelijk voorkomt, en of het zinvol is verder onderzoek in die richting te doen.

Naar het schijnt is daar nu een antwoord op gevonden en kan er binnenkort een eerste vervolgpublicatie verwacht worden.

0

Het automerk nader bekeken

Het PSeudologisch Instituut verraste ons de afgelopen maand met een nieuw marginaal onderzoek.

Het komt erop neer dat de meeste automerken naar de oprichter zijn genoemd, vaak komt de locatie van de oorspronkelijke fabriek in de naam tot uitdrukking en ook combinaties van oprichter en locatie komen voor.

Wanneer afkortingen worden gebruikt, komt het vaak voor dat de lokatie in zo’n afkorting een rol speelt. In een aantal gevallen wordt in de afkorting opgenomen dat het om een autofabriek of -in een enkel geval- om een motoren- of vliegtuigfabriek gaat. In onderstaande tabel is een en ander terug te vinden.

MerkLokatieOprichter

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze resultaten zijn getoetst in een consumentenpanel en zijn daarbij als triviaal en voor de hand liggend aanvaard.

De samenvatting van het onderzoek is beschikbaar als Het merk, de mens, de lokatie

0

EBNA Research

Binnen EBNA heeft research altijd een belangrijke rol gespeeld. Sinds enige jaren richt de aandacht zich op statische indexering en archivering in formeel gedefiniëerde omgevingen (zoals het world wide web). In 2010 is de research afdeling van EBNA samengevoegd met het PSeudologisch Instituut, reeds lang een partner. Het PSeudologisch Instituut onderscheidt zich met name op het gebied van niet-destructief karakteronderzoek en meta-matrix-analyse. De door het PSeudologisch Instituut uitgevoerde onderzoeken en resultaten zullen in de toekomst door EBNA worden gepubliceerd onder de imprint EBNA Research.