EBNA Research - PSeudologisch Instituut

Home Lopend onderzoek

Hoofdafdelingen
Het PSeudologisch Instituut kent vier hoofdafdelingen of aandachtsgebieden. Het instituut werkt meestal projectmatig, zodat niet alle afdelingen altijd even intensief bemensd zijn. Het instituut vaak in opdracht van EBNA, maar kan ook zelfstandig of op verzoek van derden besluiten een research-project uit te voeren. Zo werkte het in 2000 nauw samen met de Oude Hap bij het uitvoeren van een toepasbaarheidsonderzoek voor het MMDL-project UNCERP. De Matrixtechnologie van het PSeudologisch Instituut bleek onmisbaar! Zie voor meer details de referenties van dit onderzoek.

Archivering 

Langlopende onderzoeken richten zich o.a. op de archivering van onbekende gebeurtenissen of personen, het comprimeren van random signalen (ruis) en het opsporen van ontbrekende informatie ("map met zoekgeraakte stukken").
Niet-destructief karakteronderzoek en meta-matrix-analyse.
De door het PSeudologisch Instituut behaalde resultaten kunnen worden beschouwd als industrie-standaard. De gepatenteerde Matrixtechnologie en de daarvan door Twentsche Morph afgeleide Win-N methodieken worden wereldwijd gebruikt in R&D instellingen. 
Organisatie-onderzoek en consultancy
De afdeling Organisatie-onderzoek en Consultancy is momenteel bezig onderzoek uit 1989 dat zicht richtte op de memo-cultuur binnen (grote) organisaties te actualiseren. Het in '89 beschreven model blijkt ook in het internet-tijdperk nog steeds goed bruikbaar om de groei van organisaties te voorspellen. 
Toevalsgestuurde research en adhoc theorievorming
Wakker geschud door een opmerking in het EBNA-weblog werkt deze afdeling aan een korte beschouwing over nutteloze en nuttige kennis. Als voorproefje een matrix waarin beweringen (feiten, factoids) in twee dimensies zijn weergegeven: waarheidsgehalte (waar - onwaar) en nut (nuttig - nutteloos).


EBNA Archief De Encyclopedie Blues Stay Away Music EBNA weblog