PSeudologisch Instituut

 Aandachtsgebieden
Het PSeudologisch Instituut kent vier hoofdafdelingen of aandachtsgebieden. Het instituut werkt meestal projectmatig, zodat niet alle afdelingen altijd even intensief bemensd zijn. Het instituut vaak in opdracht van EBNA, maar kan ook zelfstandig of op verzoek van derden besluiten een research-project uit te voeren. Zo werkte het in 2000 nauw samen met de Oude Hap bij het uitvoeren van een toepasbaarheidsonderzoek voor het MMDL-project UNCERP. De Matrixtechnologie van het PSeudologisch Instituut bleek onmisbaar! Zie voor meer details de referenties van dit onderzoek.
Archivering 
Langlopende onderzoeken richten zich o.a. op de archivering van onbekende gebeurtenissen of personen, het comprimeren van random signalen (ruis) en het opsporen van ontbrekende informatie (“map met zoekgeraakte stukken”).
Niet-destructief karakteronderzoek en meta-matrix-analyse.
De door het PSeudologisch Instituut behaalde resultaten kunnen worden beschouwd als industrie-standaard. De gepatenteerde Matrixtechnologie en de daarvan door Twentsche Morph afgeleide Win-N methodieken worden wereldwijd gebruikt in R&D instellingen.
Organisatie-onderzoek en consultancy
De afdeling Organisatie-onderzoek en Consultancy is al meer dan 30 jaar bezig onderzoek uit 1989 dat zicht richtte op de memo-cultuur binnen (grote) organisaties te actualiseren. In 2015 is -eindelijk- het oorspronkelijke memomemo gepubliceerd. Het in ’89 beschreven model blijkt ook in het internet-tijdperk nog steeds goed bruikbaar om de groei van organisaties te voorspellen.
Toevalsgestuurde research en adhoc theorievorming
Wakker geschud door een opmerking in het EBNA-weblog werkt deze afdeling aan een korte beschouwing over nutteloze en nuttige kennis. Als voorproefje een matrix waarin beweringen (feiten, factoids) in twee dimensies zijn weergegeven: waarheidsgehalte (waar – onwaar) en nut (nuttig – nutteloos).

Nieuw onderzoek heeft onlangs geleid tot een doorbraak in de kennis over automerken. De volledige samenvatting is gepubliceerd door EBNA Research.

Een recent aandachtsgebied dat volkomen toevallig onder de aandacht van het Pseudologisch Instituut is gekomen is het bijna onontgonnen gebied dat als Kunst en Cultuur bekend staat. De werkhypothese dat Kunst opgevat kan worden als een partiële afgeleide van Cultuur heeft al geleid tot het opstarten van diverse deelprojecten.