EBNA Research - PSeudologisch Instituut

Home Lopend onderzoek

Evaluatie 24 Uurs 2006
Het PSeudologisch Instituut ontwikkelt in opdracht van de Oude Hap een methode voor het beoordelen van een 24-Uurs. De methode moet eenvoudig, objectief en herbruikbaar zijn.
In dit artikel presenteert het instituut een eerste aanzet van deze PORT-evaluatie. Hierbij wordt gebruikt van het PORT-Model van de 24-Uurs zoals gepubliceerd in de EBNA 24-Uurs FAQ. Volgens dit model zijn vier aspecten van belang voor de deelnemerservaring: de posten, de opdrachten, de route en het thema. Ieder onderdeel waar de deelnemer mee te maken heeft tijdens de voorbereiding en de werkelijke tocht, valt in te delen bij een van deze aspecten.

Per onderdeel zijn deelaspecten aan te wijzen en te beoordelen. Idealiter wordt ieder deelaspect cijfermatig beoordeeld waarbij uit de totaaltellingen met gebruikmaking van wegingsfactoren de totaalscore wordt afgeleid. Bij gebrek aan kennis van de gebruikersmening over de zwaarte van de verschillende factoren lijkt deze werkwijze vooralsnog niet haalbaar.

 

Deelaspecten PORT-aandachtsgebieden 

Vooruitlopend op het gewenste rekenmodel heeft het PSeudologisch Instituut per PORT-aandachtsgebied relevante deelaspecten onderkend:

Posten
Te beoordelen deelaspecten: gebruikte technieken, aansluiting op thema, originaliteit, afwisseling tijdens de tocht, wachttijden
Opdrachten
Te beoordelen deelaspecten: gebruikte technieken, aansluiting op thema, originaliteit, moeilijkheidsgraad, foutenpercentage, noodenvelop/helpdesk
Route
Te beoordelen deelaspecten: natuurschoon, lange rechte stukken, bebouwde kom, verhouding verhard/onverhard, lengte (kms), specialiteiten (doorsteek etc.)
Thema
Te beoordelen deelaspecten: thematische eenheid (eerste brief, website, posten, opdrachten), originaliteit, uitvoering, beleving deelnemers

 

Enquete
De beoordeling kan plaats vinden door ervaringsdeskundigen hun mening te laten geven, bijvoorbeeld door het invullen van evaluatieformulieren direct na afloop van een 24-Uurs. Desgewenst kunnen externe experts ingeschakeld worden. Vooralsnog lijkt dit niet nodig.
In het kader van het lopende onderzoek worden proefpersonen geŽnqueteerd over de 24-Uurs van 2006. Meer informatie over de enquete en de mogelijkheid hem zelf in te vullen vind je hier. Het PSeudologisch Instituut zal niet alleen de cijfermatige resultaten maar ook de opmerkingen over de onderkende deelaspecten verwerken. De resultaten worden binnenkort verwacht.
Resultaten
De cijfermatige beoordeling zal verwerkt worden in een radar-diagram met de vier PORT-aandachtsgebieden als as. Hierdoor kunnen in de toekomst de ervaringen van de deelnemers van verschillende tochten niet alleen intutief maar ook cijfermatig en visueel worden vergeleken.

 


EBNA Archief De Encyclopedie Blues Stay Away Music EBNA weblog