Pernog

Uit De Encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken

Item

Introductie

"Deze taal". Een poging tot taalschepping uit het midden van de jaren zeventig.

De scheppers van de taal dachtten dat Pernog zowel tot een direkter taalgebruik als tot een betere communicatie zou leiden. Twee middelen werden hierbij gebruikt:

  1. Nieuwe woordvorming voor verschijnselen die in het toenmalige Nederlands omslachtig beschreven werden
  2. Introduktie van affektief effektieve begrippen

Het gebruik van Pernog gaf de spreker het gevoel dat hij of zij zich in een gezellige huiskamer bevond. Zeker in de tweede fase van het Pernog werd gezocht naar woorden die dit gevoel bevestigden.

Geschiedenis

Founding fathers van het Pernog waren Gerard Hamberg, Henk Rademaker, P.J. Roos, Jan van Spijker, Paul en Wouter Tempelaar, Frans Valster (in alfabetische volgorde) tijdens een historische sessie in een eenvoudige stulp ergens tussen Wierden en Rijssen. Tijdens deze sessie lag de nadruk op nieuwe woordvorming.

Na een eerste succesvolle periode kende de taal Pernog een tweede bloeitijd aan de Matenweg 73-2 in Enschede waar door dagelijks gebruik een rijke aanvulling van woordenschat en syntax van het oorspronkelijk enigszins karige Pernog ontstond. Jan van Spijker en Paul Tempelaar speelden hier een belangrijke rol.

Met het einde van de zeventiger jaren stierf het Pernog, zoals zoveel utopieën uit die jaren een langzame dood.

Syntaxis

Woordvorming en syntax van het Pernog kwamen overeen met die van het Nederlands. Theoretici hadden verwacht dat het Pernog zich langzaam van het Nederlands zou verwijderen, of dat het Nederlands de nieuwe kenmerken van het Pernog over zou nemen. Geen van beide is gebeurd, waarschijnlijk doordat deze taal te kort is gebruikt. Aan de kracht van de woorden kan het niet gelegen hebben. Een mooi voorbeeld is het Pernog voor 'oude damesfiets', het majesteuze "freluur". Enkele jaren later raakte hiervoor in het Nederlands het armzalige 'oma-fiets' in zwang.

(26/06/96)

Referenties

Woordenlijst Pernog-Nederlands, EBNA-Archief

Bron

De Encyclopedie - 1996, EBNA 1996