//
Stam reünie 1996
Nu met fotoboek!
Deze pagina werd in 1996 door PJ gepubliceerd op zijn toenmalige ‘HHG Service  pagina’. scoutinghendrikhudson.nl bestond toen nog niet. Ondertussen is de service-pagina allang opgeheven. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Hudson Stam,gevierd op 29 december 2006, publiceerde het EBNA-archief de oorspronkelijke webpagina uit 1996. Als extra’tje is een bescheiden fotoboek toegevoegd.

 

Reünie Hudson Stam Groot Succes

De Hudson Stam vierde op 31 augustus 1996 het 65-jarig bestaan

De reünie van de Hudson stam was een groot succes. Tenminste, dat vonden bijna alle aanwezigen. Ruim van te voren hadden leden van de huidige stam iedereen waarvan ze het adres hadden kunnen achterhalen aangeschreven. Dat niet iedereen te bereiken was geweest spreekt eigenlijk vanzelf – een padvindersgroep en zeker een stam met jongeren meestal net rond de twintig jaar is niet altijd gericht op administratieve discipline – dat is misschien maar beter ook.
De middag werd doorgebracht met een opening en padvindersaktiviteiten. Zelfs devorksjorring en de paalsteekwerden opgehaald. Om van het vingerverband maar te zwijgen.
Ondertussen werd vanzelfsprekend voortdurend bijgepraat door oude bekenden die elkaar in geen jaren hadden gezien – of juist nog kort geleden, waardoor er zo mogelijk nog meer te bespreken was.
Dia’soude logboeken en een enkel biertje verhoogden de feestvreugde. Allerhande mensen met uitgestreken gezichten en keurige vrijetijdskleding bleken er in de zeventiger jaren toch wel iets anders uit te hebben gezien.
Tenslotte werd het kampvuur op enigszins plechtige wijze aangestoken waarbij de nadruk op de aansluiting van heden, verleden en toekomst lag. Daarbij bedankten de organisatoren iedereen die mee had geholpen.Rob van Zon werd daarbij op een plezierige manier in het zonnetje gezet.
Dat het kampvuur zelf met veel lichtvoetige liedjes en yells de stemming er onmiddellijk weer inbracht spreekt eigenlijk vanzelf. Het deed mij persoonlijk met name goed dat notoire Zwaluwen voluit meezongen met de aloude kraker “De machtigste koning van storm en van wind (Is de Arend geweldig en sterk)“. U begrijpt dat dit verslagje door een ex-Arend is geschreven…
Ook na half elf, toen de reünie officieel beeindigd werd verklaard, bleef het kampvuur branden en werden herinneringen tot in het oneindige opgehaald.
Dat tevens een ieder werd gemaand mee te doen met de volgende 24-uurs spreekt eigenlijk vanzelf. Een mooie dag met mooi weer en veel geslaagde ontmoetingen.
( 7 september 1996)

Dagblad Tubantia maandag 2 september 1996

Na jaren klinkt het Hendrik Hudsonlied weer in Hengelo

Het dagblad Tubantia besteedde op de ‘Hengelose’ pagina ruimschoots aandacht aan de reünie van de Hudson groep. De journalist had de moeite genomen met stamleden van verschillende generaties te spreken.

Rinze van de Berg (77) vertegenwoordigde de pioniers,Rob van Zon (“heel wat jaartjes jonger”) de tussentijd en Bjorn Koebrugge (22) de huidige generatie.

De ouderen haalden herinneringen op waarbij Rob nog even de kans kreeg de waarde van een stam voor een scouting-groep voor het voetlicht te brengen:
De stam is de oudste speltak van scouting, waar leden tot hun 24-ste jaar deel van kunnen uitmaken. Een onmisbare kweekvijver voor kader.”Het is niet voor niets zo dat alle groepen hier in de buurt die in de loop van de tijd zijn opgeheven, niet of nauwelijks een stamgroep hadden. De overblijvende hebben dat allemaal wel“, zegt Van Zon, zoon van mede-oprichter Jan van Zon van de Hendrik Hudson-Groep

Dat de journalist het over een kampvuurtje had zullen we hem maar niet kwalijk nemen, hij zal er zelf wel niet bij zijn geweest. Jammer dat er geen foto bij het stukje stond. Eigenlijk spijtiger is dat er in het hele stukje geen woord verspild wordt aan de bezigheden van een stam. Verder dan “padvindersaktiviteiten” kwam de journalist niet. Ja, “natuur- en milieubescherming zijn al weer heel wat jaren belangrijke onderwerpen voor scouts“… Tsja. Wat dat betreft was het artikeltje een gemiste kans, er ging geen wervende werking voor de groep vanuit. Of zou iedereen in Hengelo al weten wat scouts doen? Laten we het daar maar op houden.

 

Speciale Editie Wel & Wee

Als toegift op de reünie is half november 1996 een speciale editie van het Wel en Wee verzonden aan alle deelnemers. Bijdragen vanJeanette van SchravendijkTheo FortgensRob van Zon en Antal Grimberg maken dit tot een lezenswaardig geheel – dat ook het online verslag van deze pagina is overgenomen in de speciale editie geeft het geheel een bijkans interaktief cachet. (PJ)