//
1997 Bulletin 10

empty bottle news agency
Voortzetting van het bulletin van het Empty Bottle News Agency – Alle Rechten Voorbehouden
“Geen Nieuws Is Ook Nieuws”
Bulletin No 10  

 

Het Schiereiland Luistert Vooral Naar Zichzelf


Precedent wordt zeer gevreesd

Hoofddorp, Nieuw-Vennep. Van onze korrespondent. Naar verluidt heeft de beruchte wadloper Robert L. een gedeeltelijke bekentenis afgelegd. L., die ervan word verdacht een reeds twee weken geleden door de politie te zijn aangehouden, heeft in zijn woonplaats Leeuwarden vrijwillig een zwijgverbod aanvaard. De plaatselijke afdeling van het Lidmaatschap heeft ieder kommentaar in deze zaak geweigerd. Met name de advocatuur is zeer geïnteresseerd in de afloop van deze slepende kwestie, een precedent wordt gevreesd. (30-06-97)


Mist Middelburg de boot?

Middelburg – Bewoners van deze plaats vragen zich vertwijfeld af of Middelburg een klein eiland is. Een onderzoek in opdracht van de Europese Commissie heeft n.l. uitgewezen dat bestuurders van de gemeente Middelburg ten onrechte een beroep hebben gedaan op ondersteuning uit het zogeheten Eilandenfonds. Dit fonds heeft als doelstelling het bevorderen van de communicatie tussen “belangrijke gemeenten op kleine eilanden” en, zo zegt de rapporteur van de E.C., J.F. Gruyvare, “mogelijk is Middelburg een belangrijke gemeente maar een klein eiland is het zeker niet”. (EBNA 30/06/97)

Annoncering van: Blues Stay Away Music

Als het geluid van gouden harpen die hun getoverde klanken vertolken, waar de luisteraar slechts ademloos doordrongen van een bijna ondoorgrondelijk geluid – dit is hoe de muzikale toppunten zich aaneenrijgen! Want waar de luisteraar zich alleen waant, gebonden aan zijn eigen talent en smaak, zo blijft de altijd imposante muziek zichzelf vernieuwen… waarbij altijd, zo gewenst, het geaccepteerde centrum de muziek blijft – dat daarmee verblijft en overtuigend presenteert, waarmee wij eveneens de garantie van de excellentie bepalen:, Les Industries Musicales, Blues Stay Away Music. (30/06/97)


Vragen op straat gesteld 2

 
Rotterdam, Milaan – “Meneer, weet u waar het Centraal Station is?” Deze vraag stemt tot treurigheid. Deze vraag wordt door een stadsbewoner niet beantwoord. Wanneer men de schouders ophaalt vervolgt de vraagsteller zijn weg. (30/06/97)


1997 © Dimlicht Associaties Amsterdam