//
1996 Bulletin 8

empty bottle news agency
Voortzetting van het bulletin van het Empty Bottle News Agency – Alle Rechten Voorbehouden
“Geen Nieuws Is Ook Nieuws”

 


De Mens Achter Het Verlies


Toch Nog Gevonden Wie niet teruggevonden wordt is verloren. Maar gelukkig loopt het soms anders af. Een tweeling uit Kiev dreef meer dan een half jaar rond op de Witte Zee, met niet meer voedsel dan twee scheepsbeschuiten en een rol drop. Toen zij uiteindelijk door verbaasde haringvissers uit het rubbervlot werden bevrijd was hun commentaar “blij weer onder de mensen te zijn”. Hun ouders waren evenzeer opgelucht en verklaarden “blij te zijn dat ze weer terug zijn”. (03/10/96)


Gegevensverlies bedreigt velen

Londen, Mexico City In de metropolen van deze wereld werd lang getwijfeld. Toch staat het uiteindelijk vast: geheugenverlies is niet alleen een gevaar voor de elite maar voor de complete wereldbevolking. De visionair Bill Gates zag dit jaren geleden al aankomen toen hij een sympathiek hulpprogramma liet zeggen: OM GEGEVENSVERLIES TE VOORKOMEN HEEFT EMM386 DE VERWERKING GESTAAKT. Nu is het besef tot velen doorgedrongen.
In een rapport van het gezaghebbende Instituut Voor Zoölogisch Onderzoek wordt een en ander haarfijn uiteen gezet. Zo verklaarde ex-sportinstructeur F.W. Dormenwaler onlangs dat zijn geheugen niet meer was wat het geweest was. En dat dit mogelijk tot GEGEVENSVERLIES kan leiden. Betrokkenen in zijn directe omgeving waren niet in staat commentaar te geven, mogelijk omdat ook bij hen het gevreesde verschijnsel al opgetreden is. De remedie is waarschijnlijk bij iedereen die symptonen van aanstaand gegevensverlies heeft, de verwerking te staken. Naar andere oplossingen wordt overigens nog gezocht. Het vermoeden bestaat dat velen met permanent gegevensverlies hier weinig hinder van ondervinden. A. den Waeler uit Hoensbroek is hier mogelijk een voorbeeld van. Ondanks diverse meldingen betreffende dreigend GEGEVENSVERLIES liet hij zich niet intimideren en is nu gekozen als voorzitter van een lokale omroepstichting. Medici spreken evenwel van een klein wonder. (03/11/96)


Vertwijfelde Auteur Zoekt Verloren Gelijk

van onze correspondent – De niet bij eenieder even bekende auteur Simon Rippenstege zoekt vertwijfeld naar zijn gelijk. Naar hij beweert had hij het drie dagen geleden nog. Waar het gebleven is weet niemand. De politie in zijn woonplaats Nijmegen heeft in eerste instantie uitgebreide zoekakties ondernomen. Deze zijn echter gestaakt toen men na 24 uur nog geen resultaat had geboekt. De wanhopige auteur heeft een beloning uitgeloofd voor een ieder die hem kan helpen. De laatste keer dat hij het gelijk gehad heeft was in zijn woning, donderdag 31 oktober 1996. Sindsdien is het verdwenen. (3/10/96)


Annoncering van: Blues Stay Away Music

Hetzelfde is het begin van deze muzikale verrassingen! Waar de muziek het individu als waarde aanspreekt dan moet de betreffende zich open stellen voor deze gerelativeerde attributies. Want hoe is het anders mogelijk dat de luisteraar deze muziek hervindt?
Niettemin blijft het onveranderd een optimale prestatie wanneer deze verfrissende klanken ons bereiken, het intermediair niet te na gesproken. Wie luistert er niet met groot genoegen wanneer de gelijkgeruimde accessoires weerklinken in de daarvoor bestemde plaatsen… Wij in ieder geval vernemen dit zeker, met daarbij op de achtergrond deze gedachtengang, nu en sindsdien de mens als bepalend en veruit accepterend genomen, Les Industries Musicales, Blues Stay Away Music. (03/11/96)


Nutteloze kennis 6

van een onzer correspondenten – In Duivendrecht heet een doe-het-zelf-zaak Doe Maar. Dit doet overigens denken aan het gelijksoortige maar grootschaliger Doe-Mere te Almere. Een dubieus gevoel voor humor valt de eigenaren van deze winkels niet te ontzeggen. (03/11/96)


1996 © Dimlicht Associaties Amsterdam