//
1996 Bulletin 7

empty bottle nieuws bulletin 1996 no. 7
Voortzetting van het bulletin van het Empty Bottle News Agency – Alle Rechten Voorbehouden
“Geen Nieuws Is Ook Nieuws”

 


Onderweg Alles Kwijtgeraakt

Van een onzer korrespondenten – De man die ‘s morgens onbezorgd op het Amstelstation in Amsterdam instapte, bleek ‘s avonds, toen hij op hetzelfde station weer uitstapte, nog veel onbezorgder. Wat wil namelijk het geval? Tegen zijn zin, en misschien zelfs zonder dat hij het wist, bleek hij op enig moment die dag zijn geheugen kwijt te zijn geraakt. De politie staat voor een raadsel.
Ook zijn papieren had hij niet meer. Wel had hij een visitekaartje met een e-mail adres bij zich. De persoon van wie het kaartje afkomstig was bleek echter evenzeer zijn geheugen kwijt te zijn. Dit bleek echter veroorzaakt te zijn doordat hij een aantal jaren geleden te lang achter een boekhoudmachine had gezeten, zodat het verband met de zaak van de man op het Amstelstation niet duidelijk is. De
politie heeft de zaak in onderzoek.


KLEIN GELUK DE MOEITE WAARD

Berlijn, Oslo. Wat begon als een tragedie eindigt als een grap. Deze conclusie is getrokken door het onderzoeksinstituut Transport in de 21e eeuw. Het droevige verschijnsel van de paardentram is omgezet in een permanente file die zich met dezelfde snelheid voortbeweegt. Gelukkig deert het de voertuigbestuurders niet – zij zijn immers tevreden in hun voertuig. Ook wordt voldaan aan hun verplaatsingsbehoefte. Zij reizen elke dag van A naar B, genieten van een traag voorbij schuivend landschap. Aan het eind van de dag reizen zij weer van B naar A, en genieten evenzeer van het in omgekeerde richting voorbij schuivende landschap. Dat zij dan andere opmerkelijke vergezichten waarnemen beschouwen zij als een voorrecht, zo bleek uit de onlangs uitgevoerde enquete van het instituut.


(ingezonden mededeling)
op dit moment
denk ik alleen aan glorix
wat fonkelt de wc!
wat bruist het leuk
wanneer je er in pist!

 


Annoncering van: Blues Stay Away Music

Want als wij niet altijd een nomade waren geweest, zouden wij onszelf dan niettemin verdienstelijk hebben teruggevonden? Daar is een geluid dat altijd blijft boeien, dat immer weer een veranderend audio-environment aanstreept- waar anders is immers deze beweging naar het ultiem mogelijk, die zinstrelende trillingen die het oor beroeren… Zodat ook deze beweging, als vanzelf overgaand in een ontroering die wij beminnen, en die wij als achting terugvinden bij u, altijd onze toetssteen in een bewegende oceaan. Maar waar de uiteindelijke aankomst het succes reeds verkondigt, een succes dat niet afhankelijk is van een ooit begonnen trend, nee, dat niet – een blijvend succes dat als een ware arrive onze muziek aansteekt!
Want desondanks impliceert dit vertrek van onze aloude normen een nieuw initiatief, een nieuwe inventiviteit die wel tot een opening van opportuniteiten moet leiden- waarbij wij ons ontmoeten, en daarin vol trots en rakende muziek verblijven,als altijd de toekomst implicerend, Les Industries Musicales, Blues Stay Away Music. (07/09/96)


Wereldstad? Of Diepe Rust.

Van onze korrespondent. Misschien denkt u dat in Rotterdam op bijna bovenmenselijke manier wordt gewerkt. De mouwen opgestroopt, harde housemuziek uit de gettoblaster en hightech-innovaties die de mensen opzwepen tot een energieniveau dat elders ongekend is. Hm. Kijk om u heen wanneer u toevallig in Rotterdam bent. De kantoorgebouwen in het centrum zijn hoog, dat wel. En inderdaad, die brug verbindt twee zijden van de Maas. Maar is dat niet altijd al de funktie van wat voor brug dan ook geweest? Verder – de kranen bewegen niet. Richt een fototoestel op de skyline met kranen, en het zal niet nodig zijn de belichtingstijd kort te houden: de foto is altijd scherp. Nog in geen week tijd beweegt een havenkraan in Rotterdam. Wat wel beweegt zijn de wieken van de molens, die kennen geen rust. Een enkel zeilschip dat voorbij schuift over de Maas voltooid het panorama. Een mooi uitzicht vanuit die hoge gebouwen, dat wel. (10/09/96)


Handig om te weten

In 1883 bedacht de natuurkundige Hertz dat een oneindig grote dunne plaat met een soortelijk gewicht groter dan dat van de vloeistof waarop hij drijft, door een gewicht op het midden van die plaat te zetten niet meer zinkt maar juist blijft drijven. Dat is een onverwacht resultaat?


© 1996 Dimlicht Associaties Amsterdam