//
1996 Bulletin 6

empty bottle nieuws bulletin 1996 no. 6
Voortzetting van het bulletin van het Empty Bottle News Agency – Alle Rechten Voorbehouden
“Geen Nieuws Is Ook Nieuws”


Geen Tijd Om Te Verliezen


De Kamerplant In De 21e Eeuw

Van onze korrespondent – Deze eeuw heeft de opkomst en ondergang van de geranium en het vlijtig liesje gezien. Ook de chlorofiet met zijn langwerpige groenwitte bladeren en zijn enorme levenslust zullen we niet snel vergeten. De fuchsia wordt nog steeds bezongen en door liefhebbers bemind. De papyrusplant daarentegen bleek een kortstondige gast, in de tachtiger jaren samen met zitkuil en biels snel aan de kant gezet. Experts op het gebied van lifestyle en postmodernisme vragen zich af of er in de volgende eeuw ueberhaupt nog sprake kan zijn van trends.(25/07/96)


Handig om te weten

Moskou, van onze korrespondent – Wanneer er in Moskou op een metrostation iemand het V-teken maakt, betekent dit dat hij nog twee lotgenoten zoekt om samen een fles wodka te kopen. Dat deze fles daarna niet lang gevuld blijft spreekt vanzelf. (31/07/96)


In Het Zwarte Woud

Zoals tijd in eerste instantie door de klokkenluider van de Notre Dame werd gemaakt en later door de Nederlandse Spoorwegen middels een puls uit Utrecht, zo wordt deze tegenwoordig door Duitsers in het Zwarte Woud gemaakt. Duitsers, zo zult u vragen, Duitsers? In het Zwarte Woud waar al die bomen wegrotten dankzij de zure regen? Jawel, juist daar. Maar tijd heeft wordt dan ook niet aangetast door zuren of organische oplosmiddelen.
Vanuit het Zwarte Woud zenden de Duitsers met een langegolf-zender (1500 m golflengte) hun boodschap uit over de dankbare wereld. Het enige nadeel is vooralsnog dat het niet meer is dan een lange golf zender. Hierdoor blijft een aantal continenten nog verstoken van het nieuws. De makers van deze atoomtijd verwachten dat dit euvel nog voor de eeuwwisseling opgelost zal zijn. Zij denken dat juist vanuit het Zwarte Woud hun uniforme tijd de wereld kan redden. Vanouds is zwart immers een tijdloze kleur, en het woud was altijd al tijdloos.
Of hun atoomtijd werkelijk een blijvend verschijnsel is in een tijd van digitale netwerken is een vraag die in dit artikel niet beantwoord wordt.(25/07/96)


Annoncering van: Blues Stay Away Music

Ongeacht de blijvende resultaten zouden wij, ondanks onszelf, meer papier dan beschikbaar op deze planeet of – rekening houdend met de ‘elektronische’ aard van dit medium – meer electronen dan dit universum bevat, kunnen gebruiken om de lof van deze indrukwekkende artiesten te bezingen! Dat wij dat niet doen, is niet alleen om het geduld te sparen dat u – immer alert, immer vol esprit beachtend – misschien niet in overvloed bezit, maar ook omdat wij daarnaast nog meer pijlen op onze zang hebben. Waar de pijl steekt blijft hij immers altijd… Vandaar dat men wellicht ook nu, op dit moment,de musicaliteit blijft prijzen, en daarbij het moment niet veronachtzaamt. Want juist in deze details is het dat wij als altijd blijven, en ook in uw achting, Les Industries Musicales, Blues Stay Away Music. (25/07/96)


Geen Tijd Is Geen Excuus

Milaan, Deelraad Zuid In ieder geval was het geen verontschuldiging voor de uitgeverij Time Waits For No One die het laatste half jaar met een coffee table book Tijd Als Verontschuldiging en een “popiagenda gericht op 14-jarige would-be jeugdcriminelen, Just Don’t Do It This Time uitkwam. Beide uitgaven flopten op een gigantische manier. Voor de crediteuren is het moment gekomen zich achter de oren te krabben. Wie zich moet verontschuldigen, wie het deze keer gedaan heeft, wie wil betalen wordt uitgezocht door een haastige curator. Wat dat laatste betreft, het betalen, dat zullen de eerder genoemde crediteuren wel weer worden. (01/08/97)


Het Ogenblik Van De Waarheid

Van onze politieke redaktie De eerder zo snel omhoog geschoten staatssecretaris had niet gedacht dat het ooit zover zou komen. Weliswaar had hij lang van te voren een waarschuwing gekregen -daar had hij geen acht op geslagen. Vanaf het eerste moment had hij een positieve attitude gehad, en, zo had hij tegen een naaste medewerker gezegd, “Wanneer Je Niets Onderneemt Maak Je Geen Fouten“. Daar had hij misschien gelijk mee gehad. Toch was het allemaal heel anders afgelopen, en dat in een verbazingwekkend korte tijd. Dat laatste gaf hij bijna achteloos tijdens een interview in een regionale krant. “Het ging allemaal veel sneller dan ik had verwacht”, zo sprak de ongelukkige ex-politicus. Achteraf was natuurlijk alles eenvoudig te verklaren. Maar dat was te eenvoudig. Het ging om het moment. Als politicus moest je het moment herkennen, zo menen welingelichte kringen. (01/08/96)


© 1996 Dimlicht Associaties Amsterdam