//
1996 Bulletin 3

empty bottle nieuws bulletin 1996 no. 3
Voortzetting van het bulletin van het Empty Bottle News Agency – Alle Rechten Voorbehouden
“Geen Nieuws Is Ook Nieuws”


Handige Tips Blijven Waardevol


Afslag Blijkt In Eindhoven Onverwacht Oprit Te Zijn

Van onze korrespondent – Komend vanaf het knooppunt De Hocht moet de argeloze automobilist goed uitkijken wanneer hij het restaurant/motel bij de afslag Valkenswaard wil bezoeken. Al te snel gereageerd betekent dat deze automobilist de Randweg weer opdraait en terug moet naar de vorige afslag om aldaar te keren en opnieuw trachten het motel te bereiken.


Let Op Openingstijden Wanneer Onderweg

Waar elders in Nederland de winkels tussen de middag geopend blijven, zeker de supermarkten, is dit op de Veluwe nog steeds niet overal usance. Zo zijn in Stroe en de Harskamp, toch zeker niet de minste plaatsen van dit halfbewoonde gebied, alle winkels tussen twaalf en twee ‘s middags volledig gesloten. Mogelijk is dit een complot van de plaatselijke horeca met het doel de onwetende toerist -die immers geen thermosfles en lunchpakket bij zich heeft- tot consumeren te verleiden. De bereisde en wereldwijze traveler koopt een blikje cola bij het benzinestation tegen een alleszins redelijke prijs en vervolgt zijn weg.

Annoncering van: Blues Stay Away Music

Want wat is er niettegenstaande qua geluidsmatigheid bereid? Is dat niet altijd dezelfde unanieme kwaliteit die u altijd al in ons herkende… Met name wij zijn er diepgaand van overtuigd dat al deze discussies niet anders dan duiden op onze erkenning! Zo is men namens onze overtuiging altijd verblijvend, en dat is wat men kan zeggen een implementatie. Waar wij blijven zijn wij gerecommandeerd, en dat is als vanzelfsprekend onze waarneming. Zo achten wij met name,


Blik Openen

Voordat het blik met de opener wordt geopend, dient men het papieren wikkel te verwijderen. Waarom dit noodzakelijk is, is nog in onderzoek. Waarschijnlijk is dit ooit door een medewerker van de verpakkingsindustrie bedacht.


Nutteloze kennis

Van een onzer medewerkers. Het Lockheed Hercules transportvliegtuig kan tanken zonder dat er iemand op de vleugel staat.


© 1996 Dimlicht Associaties Amsterdam