//
1983 Een geheel verzorgde reis

Uit het archief! EBNA publiceert Een volledig verzorgde reis als pdf, het verslag van de 24-uurs van 1983. In 1984 uitgegeven door Dimlicht Associaties en uitgedeeld aan de deelnemers van de toenmalige 24-uurs, daarna nooit meer verkrijgbaar. Nu bij EBNA voor iedereen beschikbaar. De complete tocht is door Theo Fortgens in 2010 beschikbaar gesteld als Google Earth kml: download de route van de 24-uurs van 1988.

Spektor dreigde in 1983 voor de laatste keer toe te slaan. Zou het de amateur-geheim agenten van de HHG lukken om zijn misdadige plannen te dwarsbomen? Er stond veel op het spel… Onder de dekmantel van Universeel Verzendhuis GLOBUS werden de HHG-ers opgeroepen het Spektor-spel opnieuw te spelen!

Over de tocht: het was een fraaie winterwandeling door het noorden van Twente, van Rossum naar Ootmarsum.  
En wie was Spektor? Hij was een bij de HHG welbekende misdadiger die het slechtste met de wereld voorhad. Gelukkig mislukten zijn plannen keer op keer, deels doordat zijn helpers altijd spijt kregen en de hulp van de HHG-scouts inriepen. Zo ook deze keer, hoewel zijn plannen grootser dan ooit waren. Terwijl de 24-uurs deelnemers het Noordtwentse landschap doorkruisten speelde zich een machtsstrijd af tussen de geniale geleerde Mellenberg en Spektor. Daarnaast heerste er in de bureaucratie van het verzendhuis GLOBUS grote verwarring. Uiteindelijk liep het allemaal goed af en belandde Spektor weer in de inrichting waar hij thuishoorde. Met deze 24-uurs werd de tijd van de Spektor-oefeningen bij de HHG op een passende wijze afgesloten. Er is sindsdien nooit meer iets van Spektor of zijn helpers vernomen.

 De tocht werd ontwikkeld en opgezet door Jerry en PJ Roos, Roel Hofman en Pieter Bosman.  PJ droeg het thema aan dat hem al sinds zijn verkennerstijd gefascineerd had.  Roel Hofman zorgde voor toegang tot -in 1983 nog schaarse- computer- en printcapaciteit. Dankzij de DEC PDP-11 en bijbehorende plotter van de faculteit Werktuigbouwkunde van de THT konden de logo’s en vaste teksten van de verschillende brieven op een passende wijze geprint worden. Het gebruik van de plotter maakte grafische vormgeving mogelijk, met de ketting- en matrixprinters uit die tijd was dat nog onmogelijk. De route werd nadat eind- en beginpunt bepaald waren gevieren gevonden, uitgezet en gecontroleerd.  PJ en Jerry ontwikkelden de verhaallijn van de tocht en vonden aansprekende technieken voor de opdrachten. Pieter Westra speelde een belangrijke rol bij de controle van de routedelen.