//
you're reading...

Uncategorized

Tenslotte, nogmaals

Titel en uitgever
Titel: EBNA – De Bulletins
Deel-titel: geen nieuws is ook nieuws
Reeks: EBNA Monumentaal
Uitgever: Empty Bottle News Agency
Hardcover: Eerste druk, augustus 2017

 

ISBN en NUR

ISBN/EAN: 978-90-811110-3-4
NUR-code: 402
NUR-omschrijving: Waargebeurde verhalen

Copyright
Copyright: © 1977-2017 Empty Bottle News Agency
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.