//
you're reading...

EBNA Bulletin 1977

DE MUUR


Een verrassend verschijnsel is de zg. televisiemuur. Deze bestaat uit afgedankte en halfgerepareerde tv’s, die geen van allen naar behoren functioneren. In afwachting van betere tijden zijn de muren her en der verspreid over de wereld te vinden. *)

 

*) Noot bij DE MUUR
Opmerkelijk is ook het voorkomen van televisiemuren die bestaan uit nieuwe toestellen. Volgens waarnemers is dit verschijnsel vooral bij V&D te zien. De functie is vooralsnog onbekend.